Design i praksis

Designledelse og innovasjon
Hvordan skal du få noe nytt - en idé, et nytt samarbeid eller et nytt produkt - til å bli til noe interessant og relevant for andre? Hvordan finner prosjekter, produkter og virksomheter sin form? Design og innovasjon er noe som må utvikles - med og for andre. Hvordan jobbe godt og effektivt tverrfaglig, med ledere, ingeniører, håndverkere, kunstnere, markedsfolk, faktiske brukere eller andre fagfolk som er involvert i prosessen?
Denne boka gir deg en rekke nyttige innganger til kreative prosjekter:
- hjelp til å foreta gode valg underveis
- støtte til å tenke og tilrettelegge for tverrfaglig samarbeid
- teorier som øker forståelsen av design- og innovasjonsprosesser
- tips til få frem mangfold og nytenking
- hjelp til å holde fokus underveis
- metoder for å nå målet
- innsikt i hvordan gode ideer kan bli til noe funksjonelt, lønnsomt, meningsfullt, uttrykksfullt og bærekraftig.

«Design i praksis» vil være nyttig både for studenter på feltet og for profesjonelle utøvere.

 

Industridesign

2. utgave
Den første bredt anlagte læreboken i industridesign i Norge, finnes nå i andre utgave. Boken omfatter alle hovedaspekter ved industridesign som fag, fra den overordnede fagtradisjonen til kunnskap knyttet til selve designprosessen.
Boken er lagt opp slik at hvert kapittel beskriver ett hovedtema innen design. Kapitlene kan derfor leses hver for seg. Hvert tema presenterer en form for kunnskap eller et verktøy som brukes i designprosessen og beskrivelse av metoder står sentralt i hvert kapittel.
Boken tar blant annet for seg faghistorie, produktestetikk, innovasjon, formgiving og designkrav. Forfatteren legger vekt på bruksaspektet ved formgiving, på markeds- og kulturforståelse, prosjektmetodikk og gjennomføring, samt ressurseffektivitet og økologi. Et helt kapittel er viet norsk design. I denne andre utgaven er noen begreper endret, et par oversikter gjort mer konsekvente, og feil rettet opp.

Dette er en grunnleggende lærebok for studenter innenfor industriell design. Den vil også være av interesse for alle som er interessert i design av industri- og hverdagsprodukter.

 
Rom for ideer - K&H 10. trinn

Rom for ideer en lærebok i Kunst og håndverk for 10. trinn med tilhørende lærerveiledning.
Tittelen viser til bokens røde tråd: idéutvikling. Her vil elevene få se hvordan kunstnere og designere setter en idé på papiret, først som en skisse, senere som tegninger, kanskje som modeller, før de tilslutt kommer fram til det endelige resultatet. Det er også lagt stor vekt på at elevene skal kunne benytte seg av kunnskapene de har tilegnet på tidligere klassetrinn – både som ledd i en idéutviklingsprosess og for å kunne arbeide friere og mer selvstendig med kunst- og håndverksfaget.
Sentrale tema på 10. trinn er tegneserier og film, og boka drøfter begge disse uttrykksformene grundig, både som teori og med tanke på praktisk arbeid. Dessuten skal elevene lese om kunstnere som går nye veier, for eksempel ved å bruke moderne teknologi eller ved å arbeide med flere kunstformer i det samme kunstverket. Her vil de også møte det vanskelige spørsmålet: «Hva er kunst?». Boka tar også for seg vurdering av bruksformer og kunsthåndverk, produktutvikling, presentasjon av egne og andres arbeid, verktøybruk og vedlikehold.
I tilknytning til elevboka er det utgitt en lærerveiledning. Her er det utfyllende bakgrunnsstoff, nyttige tips, forslag til aktiviteter knyttet til stoffet i elevboka, og flere oppgaver og forslag til tema- og prosjektarbeid.

 
Se og bli sett K&H 9. trinn

Se og bli sett er en lærebok i Kunst og håndverk for 9. trinn med tilhørende lærerveiledning.
Tittelen viser til to viktige tema som blir tatt opp i boken: For det første vil vi vise at vi ikke bare kommuniserer ved hjelp av ord, men også visuelt, det vil si med bilder og synlige ting. Vi viser for eksempel hvordan kunst, reklame og klesmoter inngår i den visuelle kommunikasjonen. For det andre møter du kunstverk av Michelangelo, Käte Kollwitz, Picasso, Hannah Ryggen og Gustav Vigeland. Disse kunstverkene har ett fellestrekk: De er portretter, det vil si at det er mennesker som er motivet. Boka gir også rom for praktisk arbeid og øvelser: Her kan du finne ut hvordan du kan skape romfølelse og tredimensjonalitet på et flatt ark ved hjelp av streker og farger, hvordan du kan tegne mennesker med de samme teknikkene som prtrettmalerne bruker, og hvordan du kan komponere et bilde eller en skulpturgruppe. Kanskje du også vil bli inspirert til å sy, strikke, veve og farge klær. I boka vil du finne praktiske eksempler og stoff som viser at vi har sterke tradisjoner i Norge på dette området. Boka avsluttes med et kapittel om leire og keramikk.
I tilknytning til elevboka er det utgitt en lærerveiledning. Den inneholder utfyllende bakgrunnsstoff, nyttige tips, forslag til aktiviteter knyttet til stoffet i elevboka, samt flere oppgaver og forslag til tema- og prosjektarbeid. Det er også tatt inn arbeidsbeskrivelser til endel praktiske oppgaver.

 
2D, 3D, se det! K&H 8. trinn

2D, 3D, set det! er en lærebok i Kunst og håndverk for 8. trinn med tilhørende lærerveiledning.
Todimensjonale uttrykk – 2D – som foto og film er sentrale tema i boka, og det blir gitt en innføring i den historiske bakgrunnen og i viktige tekniske og estetiske virkemidler for disse mediene. Bilder av en rekke kjente malere blir også presentert, særlig knyttet til temaet interiør. I tillegg til stoff om fargestoffer og bindemidler blir utvalgte emner i tilknytning til form, farge og komposisjon videreført fra tidligere klassetrinn – nå med hovedvekt på perspektivet.
Tredimensjonal form – 3D – er et annet vikrig tema på dette klassetrinet. Når det gjelder arkitektur, ser vi nærmere på våre bygde omgivelser før og nå – både det som er «typisk norsk», og det som særpreger boliger i andre deler av verden. Det blir også gitt en kort innføring i estetiske virkemidler for tredimensjonal form, i tillegg til at forholdet mellom kunsthåndverk og industridesign blir behandlet. Til slutt blir redskaper, gamle håndverksteknikker, dekor og overfaltebehandling, relieff og kniven som nytte- og pyntegjenstand presentert.
I tilknytning til elevboka er det utgitt en lærerveiledning. Her er det forslag til aktiviteter knyttet til stoffet i elevboka, til flere oppgaver og mer prosjektarbeid. I lærerveiledningen er også deler av faktastoffet utdypet.

 
Kom inn! Kom ut! - K&H 5. trinn

Kom inn! Kom ut! er en lærebok i Kunst og håndverk for 5. trinn med tilhørende lærerveiledning.
Rom er et samlende tema i boka. Det går igjen i presentasjonen av kunstbilder, som elevene både skal reflektere over og bruke som forbilder for egne arbeider med tegning, komposisjon og bruk av farger. Rom er også utgangspunktet i gjennomgåelsen av arkitektur, og små rom i form av skap og skrin står sentralt i kapittelet om tredimensjonale gjenstander i harde og plastiske materialer. Deretter følger et kapittel om tekstiler, som både presenterer symaskinen og arbeid med maskinbroderi. Boka avsluttes med et kapittel om tekstiler og om moderne produktdesign belyst gjennom utviklingen av sykkelen og telefonen.
Læreveiledningen inneholder forslag til aktiviteter knyttet til stoffet i elevboka, flere oppgaver og mer tema- og prosjektarbeid. I læreveiledningen er også faktastoffet utdypet.