Statens lærerskole i forming, Blaker (1974)

Faglig formidling av designteorier og metoder har alltid interessert meg. Ikke minst har forklaringsmodeller om design hjulpet meg i industrien for å få andre til å forstå hva design er og hvilken effekt det kan få for bedriften jeg har jobbet for. Å skrive om næringsrett design har også hjulpet meg i forståelsen av eget fag sammen med andre i innovasjonsprosjekt. Jeg trur denne interessen jeg har om formidling peker tilbake til tiden på lærerskolen som jeg gikk ut fra i 1984.

 
 
Statens håndverk og kunstindustriskole, Oslo (1979)

Jeg hadde lyst å lære mer om design, formgivning og industri. Hvor hadde de som virket som formgivere og designere i norsk industri sin utdannelse fra? De jeg spurte hadde gått på Statens håndverk og kunstindustriskole i Ullevålsveien 5 i Oslo (SHKS), spesielt ved avdeling for interiørarkitektur og møbeldesign. Studiet ga meg erfaring å lære gjennom tegning, forming og prosjektering under kyndig veiledning fra lærere forankret i funksjonalismen. Å gå inn trappen i Ullevålsveien 5, fornemme kunnskapen som lå i veggene i alle korridorene samt modnes faglig med linjer, flater, rom og farger spilte en avgjørende rolle for en sulten student.

 
 
Industridesignerutdanningen, Oslo (1981)

Industridsignerutdanningen i Oslo, under professor Thorbjørn Rygh ledelse, vektla prosjektering i en industriell kontekst som pedagogisk metode. Fagemnene designmetodikk, produksjonsteknologi og ergonomi ga meg metoder for å hente argumenter for løsningene mine.