Swix Sport AS - håndtak for eliteløpere
Håndtak for skistaver Swix 1986: På 80-tallet eksperimenterte Halldor Skard på Idrettshøgskolen i Oslo med et nytt prinsipp for håndtak på skistaver - det såkalte skyveprinsippet. På bakgrunn av eksperimentene til Skard utformet jeg håndtaket for Swix. I selve designprosessen, utprøving og modellering av formen, benyttet jeg meg av Thomas Wassberg, verdensmester og olympisk mester på ski. Bildene viser skyvehåndtaket, Halldor Skard, håndtaket i bruk med Halldor Skard jr. og Wassberg i fullt driv.