Glamox panelovn
Glamox er en norsk produsent og leverandør av belysning, som ble stiftet av gründeren Birger Hatlebakk i 1947. Hatlebakk oppdaget en unik prosess som gjorde det mulig å framstille reflektorer av aluminium. Navnet Glamox kommer fra «GLAtt Matt OXidised», og henviser til denne prosessen.
Glamox i Molde ble på 1980-tallet refinansiert. Med ny kapital startet de et omfattende produktutviklingsprogram. Tegnebrett og gamle maskiner ble skiftet ut med computere og datstyrte produksjonmaskiner. Produktutviklingsjef for varme var Hallvard Haugstøyl og for lys Torbjørn Skogsrød. I denne perioden utviklet de nye produkter både innenfor varme og lys. Panelovnen ble en suksess helt fra lanseringen i 1984 – og har blitt solgt i flere hundre tusen eksemplarer. Den er fortsatt i salg. Mitt bidrag var innenfor ny prinsippløsning, med vekt på produksjonsbetingelser (unngå sveising) og formgivning, for å få frem et ønsket uttrykk. Ovnen fikk Merke for God design 1988 og designpris i Stuttgart 1989.

 
 
Varmeovn TE og TO

Elektrisk vekkovn for oppvarming i boliginteriør. Merket for god design i 1987 under katarogien industridesign. Glamox ASA. Designer Per Farstad.

 
Varmeovn TE og TO

Betjeningspanel.
Betjeningspanel for panelovnen til Glamox. Merket for god design i 1987 under katagorien industridesign for Glamox ASA. Design Per Farstad.