Designprosjektet hadde som må å utvikle en basistrapp med muligheter til å tilby ulike rekkverk.