Nor-Trapp har lang erfaring med å rendyrke sin lange håndverkstradisjon i sin trappeproduksjon. Deres fagkunnskap om utvikling av individuelle trapper sto sentralt og vi la opp til å beverare dette i designprosjektet.

Trapp med repo