Fagtrapp er kjent for å ha høyeste fagkunnskap på utvikling av kvalitetstrapper, både når det gjelder enkle kjellertrapper og mer eksklusive hovedtrapper. Fagtrapp er en solid og moderne bedrift som har lang erfaring og ivaretar gamle tradisjoner. Bedriften var opptatt av tradisjon, men var også åpen for nye løsninger.