Norsk trevare og de seks trappeprodusentene bestemte seg for å bli med på Bygg Reis Deg 2005. Bedriftene kunne der vise prototyper av de nye trappene vi hadde designet. I tillegg hadde de muligheten å presentere seg sitt produktsortement. Interiørarkitekt Birgitte Appelong designet standen og Grafisk designer Wanda Grimsgaard designet alt grafisk materiell.