Topro Troja rollator

Troja rollator var den andre rollatoren jeg var med å utviklet for Topro. Viktige hovedkrav var at den sammenslått skulle stå på alle fire hjulene. Det teknisk funksjonelle prinsippet for sammenslåing kom fra rullestolen.

 
 
 

Topro AS: Troja rollator

Merket for god design - 2002. Juryen sier:
Topro Troja rollator er et gjennomdesignet produkt med en rekke smarte detaljer. Rollatoren er også tilpasset menn som målgruppe ved at den har fått et tøffere og smartere utseende. Det er en vesentlig nyvinning ved denne type produkter at håndtakene finner tilbake til justert plass etter at rollatoren har vært slått sammen.

www.norskdesign.no

Bedrift: Totenprodukter AS
Prosjektgruppe bedrift: arbeidsleder/prosjektansvarlig Jan Brænden, konstruktør Ulf Dæhlen og salgssjef Erik Jordet.

Prosjektgruppe byrå: Formel industridesign AS
Design: Prosjektleder og prinsippløsning Per Farstad. Utførende designer og formgiver Geir Eide.