Om Formel Industridesign AS.

Våren 1997 tok jeg initiativet til å starte et industridesignkontor i Oslo som fikk navnet Formel Industridesign AS. Jeg fikk med meg Geir Eide, Anne Nord og Aleksander Borgenhov. De var mine studenter ved Institutt for industridesign ved Statens håndverk- og kunstindustriskole fra 1991 til 1997.

Målet var å få oppdrag fra større bedrifter som brukte design strategisk i sin produktutvikling. For å sikre kvalitetskriteriene hadde vi fra starten av budsjetter som styrte økonomien, og et profesjonelt styre. Pensjonert industrihøvding fra ABB, Tor Egil Holte, ble styreformann. Daglig leder var Per Farstad.

Selskapet fant egnede lokaler på Myrens verksted ved Akerselven. Det ble investert i to store Silicon Graphics maskiner for design på data. De tre nyutdannede ansatte var opplært fra studiet sitt på disse maskinene.

Lønnstrinnet for de ansatte var som sivilingeniørens, tilsvarende meridian i privat sektor. Fordeling av aksjer og lønnsnivå baserte seg på antall år i arbeidslivet. Den første måneden ble lønnen utbetalt med 80 %. Neste måned ble manglende beløp betalt. Fra da av var det full lønnsutbetaling. De fleste av de første oppdragene var kontakter jeg hadde etter flere år som designer i næringslivet. Selskapet hadde fullt fokus på effektivitet i designprosjektene slik at arbeidsinnsats og prosjektbudsjett var på linje. Vi hadde relativ god inntjening, men selskapet hadde ikke så stor inntjening at det ble utbetalt utbytte de første årene. Inntekten gikk til lønn, husleie og investeringer.

Høsten 2000 tok jeg initiativet til et møte med Geir Skomsøy fra See Design AS for å se på muligheter et felles kontorfellesskap. Begge selskapene mente dette var interessant og kunne gi samarbeidsprosjekter i visuell kommunikasjon og industridesign. Daglig leder i See Design AS, siviløkonom Hilde Britt Melbye, og jeg utarbeidet en strategi for mulige fellesprosjekter. I januar 2000 flyttet selskapene sammen i nyoppussede lokaler på Myren Verksted.

Sommeren 2002 gikk jeg ut av Formel Industridesign. Fra 1997 til 1999 var jeg ansatt i 20 % stilling og full stilling som professor ved Institutt for industridesign. Høsten 1999 sa jeg opp professorstillingen og ble ansatt i full stilling i Formel.

Formel Industridesign har fått Merket for God Design 18 ganger og en miljøpris. Store kunder de første årene var ABB Skien, Glamox Molde, Swix Sport Lillehammer, Topro Gjøvik, Simrad Horten og Simrad Oslo. Senere kom merkevarebedrifter som Håg Oslo og Jordan Oslo til.

En case: Ett av prosjektene som ble startet i 1997 var Simrad Oslo. En student på Institutt for industridesign hadde gjort et samarbeidsprosjekt med Simrad i 4. studieår. Oppgaven var å formgi en ny kikkert for sikkerhetsbransjen. Studenten tok utgangspunkt i ergonomiske prinsipper for utforming av ny kikkert. Dermed kom han frem til en ny form som ga et naturlig grep uten å vri hånden i en unaturlig stilling. Resultatet ble en rapport med tegninger som studenten sendte Simrad. Rapporten ble liggende på ledelsens kontor i noen måneder. Etter en tid fikk studenten jobbtilbud fra administrerende leder i Simrad. Studenten var nå i gang med medisinstudie etter industridesignstudiet og kontaktet derfor meg. Dermed var kontakten med Simrad og Formel opprettet. I Formel sto Aleksander Borgenhov for designet av den nye kikkerten, men med utgangspunkt i de forelagte prinsipper for ergonomi. Et vellykket prosjekt.

Formel Industridesign AS

Ny logo i 2004. Utarbeidet av See Design.

 
Nattkikkert for sikkerhetsindustrien. Simrad Oslo
 
Kikkerten i bruk
 
Medarbeidere høsten 2004:

Sigbjørn Winningstad
Aleksander Borgenhov
Geir Eide
Ksenia Movafagh
Paal Holter

 
Eksempel på web. Rollator for Topro
 
Eksempel på web. Sensor for Simrad