Lillehammer Produkter AS, Lillehammer, tok kontakt med meg i 1995 for å være med å utvikle vernedrakt og hjelm for brannkorps. Forsker Grete Bolstad fra Sintef, Trondheim, var med for å ivareta de bruksfunksjonelle kravene. Industridesigner Astrid Frisell designet modeller og prototyper for å teste ut løsninger i praksis.
Brannvernprodukter skal være EU-godkjent. Min rolle var å lede utviklingen av designløsninger og utvikling samt testing av prototyper. Vi utviklet tre varianter av prototyper som ble testet ut i praksis av fem brannkorps, nemlig Oslo, Lillehammer, Bergen, Trondheim og Førde. Den siste prototypen ble testet ut i praksis i teststasjonen på Gjøvik (1995-96).