Topro AS. Trillebord

Trilleboret ble initiert av markedssjef Erik Jordet. Utgangspunktet var behov ute hos kundene.