Design av ny rullator 1992. I 1989 tok adm. dir. Hans Statler i Topro, Gjøvik, kontakt for å utvikle hjelpemiddelprodukter. Myndighetene, som er innkjøper, ønsket å legge til rette med forskningsmidler slik at norske bedrifter kunne utvikle hjelpemidler for eldre og personer med nedsatte funksjonsevner. Dette er produkter der bruksfunksjon står i sentrum for kravspesifikasjonene og dette gjenspeiles i designprosessen – brukerstyrt design. Det første produktet fra Topro ble rullatoren Gaia som kom på markedet i 1992. Allerede i 1993 var den markedsleder.

Topro AS. GAIA rollator 1992

Design av ny rullator 1992. I 1989 tok adm. dir. Hans Statler i Topro, Gjøvik, kontakt for å utvikle hjelpemiddelprodukter. Myndighetene, som er innkjøper, ønsket å legge til rette med forskningsmidler slik at norske bedrifter kunne utvikle hjelpemidler for eldre og personer med nedsatte funksjonsevner. Dette er produkter der bruksfunksjon står i sentrum for kravspesifikasjonene og dette gjenspeiles i designprosessen – brukerstyrt design. Det første produktet fra Topro ble rullatoren Gaia som kom på markedet i 1992. Allerede i 1993 var den markedsleder.