Jeg har først og fremst jobbet med Produktdesign - design og formgivning av seriefremstilte varer for alment og profesjonelt bruk. Det første oppdraget jeg fikk var å designe en veggmontert panelovn i samarbeid med Glamox ASA. Utover 80-tallet kom flere oppdrag. Fra 1983 til 1988 arbeidet jeg for Oppland Industriselskap AS, et selskap under Oppland fylkeskommune. En utfordrende og lærerik periode. Her var jeg utøvende konsulent i produktutvikling og jobbet med konkrete designprosjekter for flere bedrifter i Oppland. Som daværende fylkesordfører Ola Dahl sa: "Han Farstad må vi bruke for å gjøre trygge arbeidsplasser tryggere". Et meget godt argument for å bruke design i næringslivet, men en god ledelse og økonomiske resurser må være på plass i en bedrift før designeren tar fatt på oppgavene. I 1988 flyttet jeg til Oslo og startet mitt eget firma. Tre år senere ble jeg professor ved Institutt for industridesign ved Statens håndverk og kunstindustriskole. Det ble færre oppdrag for næringslivet. Den akademiske tilnærmingen til industridesign besto i å utvikle studieplaner med emner som ergonomi, teknologi og markedsfag. Prosjektundervisningen sto sentralt. Et viktig moment var å få til progresjon gjennom de fem studieårene. Dermed fikk studenten faglig fremdrift. I stillingsbeskrivelsen min var det et ønske om at instituttet skulle komme igang med forskning og samtidig knytte utdanningen nærmere norsk industri og næringsliv. For å komme igang med forskning knyttet vi utdanningen til Arkitekthøgskolen i Oslo. De var igang med forskeropplæring, de hadde forskningshjemler (stipendiatstillinger) og det passet oss godt. I 1997 startet jeg Formel Industridesign AS med tre studenter fra utdanningen; Geir Eide, Anne Nord og Aleksander Borgenhov. En spennende og lærerik periode. Jeg gikk ut av selskapet i 2002. I perioden 2002 - 20014 var en engasjert i Kunnskapsparken i Moss. I 2004 fikk jeg statstøtte til opprettelsen av en privatskole i design i Oslo, Designinstituttet. Skolen ble fagskole i 2009 og er godkjent av Lånekassen og Utdanningsdepartementet. Fra 2004 har jeg kombinert undervisning i design med designpraksis.

 
http://www.perfarstad.no/files/gimgs/th-5_TB-og-PF.jpg
Trygve Bjørklund og Per Farstad

Merke for God design i 1988 for ostehøvelsett. Thor Bjørklund & Sønn AS, Lillehammer