Norsk industridesigner. Utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo; professor ved Institutt for industridesign sst. fra 1991 (fra høsten 1996 ble instituttet en del av Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, under navnet Avdeling for industridesign). I samarbeid med en rekke norske bedrifter har han utviklet produkter for et bredt marked. 1983–88 var Farstad tilknyttet Oppland Industriselskap A/S, et fylkesregionalt næringsselskap, der hans kompetanse i industridesign inngikk som et tilbud til næringslivet på fylkesnivå. Dette var første gang et norsk offentlig næringsselskap brukte industridesign for å fremme næringsutvikling. 2004 startet han Designinstituttet, en privat designskole i Oslo. Han har også designet en rekke forbrukerartikler og sportsprodukter.

Kilde: Store norske leksikon

color: #ff0000;Klikk her for CV